تب‌های اولیه

رفع بیکاری
39% (36 رای)
توسعه اقتصادی
11% (10 رای)
سیاست خارجی
11% (10 رای)
مبارزه با فساد
40% (37 رای)
تمام آرا: 93