تب‌های اولیه

رفع بیکاری
36% (37 رای)
توسعه اقتصادی
13% (13 رای)
سیاست خارجی
10% (10 رای)
مبارزه با فساد
42% (43 رای)
تمام آرا: 103